Voorwaarden

bannerAlgemene Voorwaarden van Tripp Limo Services en Rozehummer.be                         (2019-2020)     voor het verhuur van onze Limousines


Een optie op de limousine(s) is enkel geldig als deze per e-mail bevestigd wordt na ontvangst van een offerte.

De reservatie is pas definitief van zodra het voorschot van 75% op het offertebedrag voldaan is op de rekening van Tripp Limo Services. (BE68 6528 0593 9134)

De ondertekenaar/huurder van het contract/bestelbon is verantwoordelijk voor zijn of haar gezelschap, en gaat akkoord met onze geldende voorwaarden.

Tripp Limo Services is niet aansprakelijk voor enige materiele en immateriele schade in de limousine tijdens die uitvoering van de rit.

Onze chauffeurs zijn niet aansprakelijk voor spullen of goederen die onbeheerd achtergelaten worden in de limousine, dit is geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Daarnaast geeft Tripp Limo Services uitdrukkelijk aan dat volgens de Belgische wetgeving MAXIMAAL 8 personen mogen worden vervoerd in eender welke limousine, vraag daarom nooit een “uitzondering” aan de chauffeur. Eventuele boetes bij controle worden doorgerekend aan de ondertekenaar van het contract.

Het instappen en meerijden met de limousine geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid  Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder of begeleider meerijden.

In de limousine telt een VOLLEDIG rookverbod. Er kan steeds op een veilige stopplaats een rookpauze worden ingelast.

Het is verboden: eten of eigen drank te nuttigen in de limousines.

Minder uren worden nimmer verrekend.

De locaties dienen bereik- en berijdbaar te zijn voor de limousine.

Het is enkel toegestaan een medewerker van Tripplimo het voertuig te laten besturen, niemand anders.

Ongepast & obsceen gedrag is niet toegelaten in het voertuig, noch al rijdend uit de ramen of het dak te hangen is ten strengste verboden. Bij eventuele controle door politie hiervan zijn de boetes ten laste van de ondertekenaar van het contract.

Planningen moeten opgevolgd worden zoals doorgegeven, de kans bestaat dat de limousine achteraf een andere opdracht heeft aan te doen.

De huurder dient steeds rekening te houden met een eventuele meerprijs, in verband met  extra uren of extra opdrachten.

Onze prijzen worden op maat gemaakt, onze vertrek- en aankomstplaats is Willebroek.

Tripp Limo Services kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich een geval van overmacht voordoet bv: Sneeuw of ijzel.

Annuleringen zijn mogelijk op basis van gegronde redenen, indien we het limousinevoertuig  kunnen doorverhuren voor die dag is teruggave van het voorschot mogelijk.

Bij overmacht of een defect aan de limousine tijdens de uitvoering van de rit zal Tripp Limo Services zorg dragen voor vervangend vervoer. Mocht er geen vervangende limousine beschikbaar zijn, dan wordt een wagen ingeschakeld om de rit te vervolgen. Restitutie is in deze situatie niet mogelijk.

Al onze prijzen zijn steeds inclusief 6 % BTW.

De door Tripp Limo Services opgemaakte prijsoffertes zijn geldig gedurende 10 dagen ,na deze termijn word(en) de limousine(s) terug “beschikbaar” gesteld. (dit om dubbele boeking te voorkomen)

De huurder voldoet bij reservering een voorschot van 75% van de totaalprijs per bankoverschrijving. Pas op het moment dat de bankoverschrijving is ontvangen, is de reservering definitief en wordt er nog een bevestigingsmail toegestuurd. Het saldo van de opdracht dient voor aanvang van de dag overgemaakt, tenzij op onze bankrekening of contant de dag zelf voor aanvang van de rit aan onze chauffeur.

Bij bevestiging van een limousinerit dient het voorschot binnen de 5 dagen overgemaakt te worden op onze rekening (dit om dubbele-boekingen te voorkomen).

Onze chauffeurs hebben het recht mensen te weigeren wanneer deze te veel gedronken, agressief of onder invloed zijn.

Tripp Limo Services is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het ontvangst van de gegevens.

Al dan niet door opzet van de passagiers veroorzaakte bevuiling of schade aan de limo of goederen in de limousine zal door de verhuurder op de huurder verhaald worden.

Enkele richtprijzen hierbij zijn:

€ 15 – per vernield glas.

€35 – per vernield bolglas.

€ 50 – per vernield karaf.

€ 250 –reinigen interieur (bij vervuiling door misselijkheid of extreem achtergelaten vuil).

€ 350 – minimaal bij iedere vorm van vandalisme.

Dubbele kosten zullen in rekening worden gebracht bij  het verwijderen of stelen van bovenstaande items uit de limousine.

De huurder accepteert deze algemene voorwaarden bij het afsluiten/handtekenen van het huurcontract/bestelbon,  bevestiging via e-mail of betaling van het voorschot.

Tot slot: Wensen we jullie een zeer aangename rit toe!